Årskurs 1

En engagerande historieberättare på besök

Eleverna på lågstadiet får besök av vår alldeles egen skolkommunikatör Kenneth och hans ”lattjolajbanlåda”. Lådan är full med bilder och saker som används för att förklara hur man kan köra bilar på gammal mat och bajs, hur avloppsvattnet renas med mera.

Under 60 minuter berättar Kenneth hur en helt vanlig skoldag kan se ut för Lukas, Maja, Noel och de andra eleverna i en fiktiv klass. Tillsammans med de deltagande barnen bygger han en historia som förklarar hur man kan leva på ett hållbart sätt.

Boka ditt besök här.

 • Koppling till läroplanen

  Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

  Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 1–3:

  • Vad man spolar man ner i WC-stolen och vad man inte spolar ner – om farligt avfall med mera.
  • Varför kranvatten är ett bättre val än flaskvatten och läsk.
  • Tekniska system för vatten och avlopp – så funkar det.
  • Vattnets kretslopp.
  • Varför är det viktigt att sortera sina sopor? Hur gör man? Fokus på farligt avfall – vad man inte slänger i soppåsen.
  • Sopor och avfallsslam görs till biogas i Trollhättan. Hur det funkar och vad den används till. Vad miljönyttan är med biogas jämfört med bensin och diesel. Om kretsloppet i Trollhättan.

  Berör/motsvarar kunskapsmål enligt Lgr11:

  • Miljömärkningar.
  • Samband och ekosystem.
  • Vad flyter/sjunker, filtrering.
  • Vattnets olika former.

  Övrigt

  I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I SO-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

  Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

  Skolans uppdrag (F-9):
  Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

  Normer och värden

  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 • Tips och inspiration

  Samarbeta med Kulturbyrån/N3

  Spela teater, gör musik eller skapa bilder utifrån sagoboken Milo och Miljön. Koppla in Kulturbyrån och jobba med hållbar utveckling i klassen utifrån deras uttryckssätt dans, musik, saga, drama, färg och form med mera. På deras hemsida www.n3trollhattan.se finns massor av inspiration att hämta.

  Besök Innovatum Science Center

  ”Den automagiska staden” är en ny pedagogisk aktivitet för elever i årskurserna 2-6 som handlar om att förstå hur det ”automagiska” i en stad är uppbyggt. Det vill säga; vad behövs för att jag ska ha rinnande varmt vatten i min dusch, och vem har ordnat att jag kan titta på tv hemma? Aktiviteten är framtagen i samverkan mellan Innovatum Science Center och Trollhättan Energi.  Skolorna i Trollhättans kommun erbjuds gratis bussresa till och från Innovatum.

  Läs mer om aktiviteter på Science Center på hemsidan.

  Vill du ha hjälp med din skolas miljöarbete? 

  Vill du lära dig mer eller vill du ha hjälp med att komma igång med skolans miljöarbete?

  Hör av dig, vi kommer gärna på lärarträffar eller tar emot lärare på studiebesök. Vi kan också hjälpa till med att ta fram program till fortbildning anpassat efter olika behov och önskemål.

 • Appar, filmer och spel

  På vår samlingssida för appar, filmer och spel hittar du mer inspirationsmaterial som vi utvecklat.