Årskurs 4

Välkommen på en resa bland sopor och skräp

Äldre elever får se hur saker fungerar i praktiken, med ett spännande studiebesök till återvinningscentralen Returen i Trollhättan. Här kikar vi närmare på hur soporna ska sorteras och varför.

Vårt mål med besöket är att eleverna får kunskaper och förståelse för hur avfallshanteringen fungerar och att de vet vilken viktig samhällsfunktion sorteringen och återvinningscentralen har. Idag slängs en bråkdel av våra sopor på tippen.

Vid ett studiebesök på återvinningscentral Returen berättar vi om hur vi tar hand om trollhättebornas sopor och vilket ansvar varje person har i sin vardag. Vi går en rundtur och tittar närmare på återvinningscentralen. Studiebesöket tar cirka två timmar plus restid. Vi vill gärna träffa alla klasser i Trollhättans kommun och erbjuder därför en kostnadsfri miljölektion och en kostnadsfri bussresa!

Studiebesöket

 • Studiebesöket ser ut så här:
 • Hur sorterar vi i våra soppåsar?
 • Vad händer med påsarna?
 • Vi visar filmen ”Trollhättans sopor”.
 • Vad ska vi lämna på våra återvinningsstationer?
 • Rundvandring på återvinningscentralen.
 • Fika.

Gratis buss

Bussen hämtar er på skolan och kör er till och från Returen. Ni bokar själva bussen via de kontaktuppgifter ni får i bokningsbekräftelsen.

Missar ni skolans lunch får ni gärna ta med er matsäck och äta den hos oss om ni vill.

Boka studiebesök på återvinningscentral Returen.

 • Koppling till läroplanen

  Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

  Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 4–6:

  • Sopsortering – hur gör man? Varför? Vad händer med matavfallet, det brännbara avfallet och det övriga avfallet?
  • Om avfallstrappan – från återvinning till det som läggs på soptippen.
  • Så funkar en soptipp – lakvatten renas, deponigas används till uppvärmning.
  • Om biogas – vad kan man göra gas av? Hur går det till? Hur används biogas och vilka är miljöfördelarna?
  • Vad man spolar man ner i WC-stolen och vad man inte spolar ner – om farligt avfall med mera.
  • Varför kranvatten är ett bättre val än flaskvatten och läsk.

  Berör/motsvarar kunskapsmål enligt Lgr11:

  • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
  • Miljömärkning.
  • Återvinning och hur det fungerar.
  • System för återvinning.
  • Fossila/förnyelsebara bränslen.

  Övrigt

  I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I SO-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

  Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

  Skolans uppdrag (F-9):
  Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

  Normer och värden

  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 • Tips och inspiration

  Samarbeta med Kulturbyrån/N3

  Spela teater, gör musik eller skapa bilder utifrån sagoboken Milo och Miljön. Koppla in Kulturbyrån och jobba med hållbar utveckling i klassen utifrån deras uttryckssätt dans, musik, saga, drama, färg och form med mera. På deras hemsida www.n3trollhattan.se finns massor av inspiration att hämta.

  Besök Innovatum Science Center

  ”Den automagiska staden” är en ny pedagogisk aktivitet för elever i årskurserna 2–6 som handlar om att förstå hur det ”automagiska” i en stad är uppbyggt. Det vill säga; vad behövs för att jag ska ha rinnande varmt vatten i min dusch, och vem har ordnat att jag kan titta på tv hemma? Aktiviteten är framtagen i samverkan mellan Innovatum Science Center och Trollhättan Energi.  Skolorna i Trollhättans kommun erbjuds gratis bussresa till och från Innovatum.

  Läs mer om aktiviteter på Science Center på www.innovatum.se.

  Vill du ha hjälp med din skolas miljöarbete?

  Vill du lära dig mer eller vill du ha hjälp med att komma igång med skolans miljöarbete?

  Hör av dig, vi kommer gärna på lärarträffar eller tar emot lärare på studiebesök. Vi kan också hjälpa till med att ta fram program till fortbildning anpassat efter olika behov och önskemål.

 • Appar, filmer och spel

  På vår samlingssida för appar, filmer och spel hittar du mer inspirationsmaterial som vi utvecklat.