Illustration visar elever vid en gripklo

Studiebesök med Värmeskolan

Årskurs 2-elever lär sig massor om fjärrvärme och el under ett 75-minuters besök på Lextorps kraftvärmeverk.

Årskurs 2
Fjärrvärme
 

Detta är Värmeskolan

Elever på lågstadiet har i årskurs 2 möjlighet att besöka vårt kraftvärmeverk på Lextorp.

Under 75 minuter berättar vi hur vi omvandlar skogens ”skräp” till fjärrvärme och el. Under besöket görs det många spännande saker för eleverna. Vi kommer att gå på gallergolv högt upp i luften och man kan nästan känna på den stora gripklon som så många fascineras av, även vuxna 🙂

Gratis buss

Bussen hämtar er på skolan och kör er till och från Lextorp. Ni bokar själva bussen via de kontaktuppgifter ni får i bokningsbekräftelsen.

Koppling till läroplanen

Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 1–3:

  • Hur får vi skogsflis att bli varmvatten i elementet?
  • Vad gör egentligen den stora gripklon i kraftvärmeverket Lextorp?
  • Hur tillverkar man el? Vi berättar om vår lokala och gröna elproduktion som görs i anläggningen.
  • Vad händer om inte elen kommer fram till ditt hus?
  • Tekniska system för fjärrvärme och el – så funkar det.

Berör/motsvarar kunskapsmål enligt Lgr11:

  • Energi.
  • Samband och ekosystem.
  • Elsäkerhet.

Övrigt

I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I So-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

Skolans uppdrag (F-9):
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Normer och värden

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Tips och inspiration

Samarbeta med Kulturbyrån/N3

Spela teater, gör musik eller skapa bilder utifrån sagoboken Milo och Miljön. Koppla in Kulturbyrån och jobba med hållbar utveckling i klassen utifrån deras uttryckssätt dans, musik, saga, drama, färg och form med mera. På deras hemsida www.n3trollhattan.se finns massor av inspiration att hämta.

Besök Innovatum Science Center

”Den automagiska staden” är en ny pedagogisk aktivitet för elever i årskurserna 2-6 som handlar om att förstå hur det ”automagiska” i en stad är uppbyggt. Det vill säga; vad behövs för att jag ska ha rinnande varmt vatten i min dusch, och vem har ordnat att jag kan titta på tv hemma? Aktiviteten är framtagen i samverkan mellan Innovatum Science Center och Trollhättan Energi.  Skolorna i Trollhättans kommun erbjuds gratis bussresa till och från Innovatum.

Läs mer om aktiviteter på Innovatum Science Center på hemsidan.