Årskurs 3

Spännande Ellåda

El-lådan är en av flera aktiviteter i vårt utbildningskoncept. Den är i första hand tänkt för elever i årskurs 3, men kan givetvis också användas för äldre elever. El-lådan ska ses som ett komplement till undervisningen. Ett roligt inslag där eleverna får lära sig mer om el och energi genom att göra praktiska experiment.

Tankar bakom El-lådan

Trollhättan Energi vill som lokalt energi- och miljöbolag bidra till att öka elevernas kunskaper om elproduktion, eldistribution och elanvändning utifrån ett lokalt perspektiv.

Vi vill:

 • Skapa förståelse för elens och energins betydelse i samhället
 • Bidra till att barnen blir ansvarsfulla energianvändare
 • Väcka intresse för teknikyrken.

Så funkar det att låna El-lådan

Alla grundskolor i Trollhättans kommun får låna El-lådan gratis under 2-4 veckor beroende på hur många klasser som ska ta del av den. Gör din bokning i god tid före ni planerar att använda den, se ”Utlåningsschema” längre ner på sidan. Vi har en El-låda till utlåning. Du kan enkelt se nedan vilka veckor som El-lådan går att låna. Vi på Trollhättan Energi kör ut El-lådan till din skola och hämtar den när lånetiden är ute.

Ansvar under lånetiden

El-lådan innehåller en mängd olika elprylar, en checklista över alla saker som ingår, instruktionsblad till eleverna, böcker med mera. Vi uppskattar att ni hanterar allt material försiktigt. Eftersom en del elprylar är ömtåliga har vi lagt med några extra exemplar. Om något skulle gå sönder vill vi att ni antecknar det på checklistan som finns i El-lådan. På så vis kan vi enkelt komplettera lådan inför nästa utlåning. Ni behöver inte ersätta material som gått sönder.

Återlämning och återkoppling

På beställningen står det vilken dag som El-lådan ska lämnas tillbaka till oss. Vi uppskattar om lådan är färdigpackad och att checklistan är ifylld på morgonen på hämtningsdagen. Vi hämtar lådan på skolan, vid samma plats där vi lämnade den.

För oss betyder det mycket att få återkoppling med synpunkter från dig som använt El-lådan. Vi är tacksamma om du vill lägga några minuter på att ge dina kommentarer på vår utvärderingssida. Vad har varit bra? Vad har funkat mindre bra? Saknar du någon övning i El-lådan? Har du tips du vill dela med dig till andra lärare?

Kontaktperson för El-lådan

Vill du boka El-lådan eller har du frågor, funderingar eller synpunkter på El-lådan, hör av dig till:

Kenneth Wilson, kommunikatör
kenneth.wilson@trollhattanenergi.se
0520 – 49 75 43

 

 • Utlåningsschema

  Nedan ser du vilka veckor som El-lådan är upptagen/ledig.

  2018 HT

  Vecka 38 – Välkomsten
  Vecka 39 – Välkomsten
  Vecka 40 – Lyrfågelskolan
  Vecka 41 – Lyrfågelskolan
  Vecka 42 – Lyrfågelskolan
  Vecka 43 – Hämtning och i ordningsställande
  Vecka 44 – Höstlov
  Vecka 45 – Paradisskolan
  Vecka 46 – Paradisskolan
  Vecka 47 – Hämtning och i ordningsställande
  Vecka 48 – Strömslundsskolan
  Vecka 49 – Strömslundsskolan
  Vecka 50 – Strömslundsskolan
  Vecka 51 – Jullov
  Vecka 52 – Jullov

  2019 VT

  Vecka 01 – Jullov
  Vecka 02 – Jullov
  Vecka 03 – Åsaka skola
  Vecka 04 – Åsaka skola
  Vecka 05 – Sylteskolan
  Vecka 06 – Sylteskolan
  Vecka 07 – Sylteskolan
  Vecka 08 – Sportlov
  Vecka 09 – Lyrfågelskolan
  Vecka 10 – Lyrfågelskolan
  Vecka 11 – Lyrfågelskolan
  Vecka 12 –
  Vecka 13 –
  Vecka 14 –
  Vecka 15 –
  Vecka 16 – Påsklov
  Vecka 17 – Björndalsskolan
  Vecka 18 – Björndalsskolan
  Vecka 19 – Trollhättan Energi
  Vecka 20 – Björndalsskolan
  Vecka 21 – Björndalsskolan

 • Koppling till läroplanen

  Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

  Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 1–3:

  • Vad är energi och el? Och hur kan man tillverka el och energi?
  • Vad leder ström och vad leder inte ström?
  • Hur man kopplar samman en energikälla med en lampa eller annan elpryl?
  • Vad använder vi el till och vad händer om elen försvinner?

  Berör/motsvarar kunskapsmål enligt Lgr11:

  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, t ex frågor om trafik, energi och matvaror.
  • Säkerhet vid teknikanvändning, t ex när man hanterar elektricitet.

  Övrigt

  I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I SO-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

  Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

  Skolans uppdrag (F-9):
  Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

  Normer och värden

  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 • Tips och inspiration

  Samarbeta med Kulturbyrån/N3

  Spela teater, gör musik eller skapa bilder utifrån sagoboken Milo och Miljön. Koppla in Kulturbyrån och jobba med hållbar utveckling i klassen utifrån deras uttryckssätt dans, musik, saga, drama, färg och form med mera. På deras hemsida www.n3trollhattan.se finns massor av inspiration att hämta.

  Besök Innovatum Science Center

  ”Den automagiska staden” är en ny pedagogisk aktivitet för elever i årskurserna 2-6 som handlar om att förstå hur det ”automagiska” i en stad är uppbyggt. Det vill säga; vad behövs för att jag ska ha rinnande varmt vatten i min dusch, och vem har ordnat att jag kan titta på tv hemma? Aktiviteten är framtagen i samverkan mellan Innovatum Science Center och Trollhättan Energi.  Skolorna i Trollhättans kommun erbjuds gratis bussresa till och från Innovatum.

  Läs mer om aktiviteter på Science Center på hemsidan.

  Vill du ha hjälp med din skolas miljöarbete? 

  Vill du lära dig mer eller vill du ha hjälp med att komma igång med skolans miljöarbete?

  Hör av dig, vi kommer gärna på lärarträffar eller tar emot lärare på studiebesök. Vi kan också hjälpa till med att ta fram program till fortbildning anpassat efter olika behov och önskemål.

 • Appar, filmer och spel

  På vår samlingssida för appar, filmer och spel hittar du mer inspirationsmaterial som vi utvecklat.