Årskurs 7-9

För de lite äldre hjältarna

Studiebesök på Arvidstorps avloppsreningsverk

På högstadiet tar vi med eleverna på ett studiebesök till Arvidstorp, Trollhättans avloppsreningsverk. Här får eleverna följa det nedsmutsade avloppsvattnets väg tillbaka till Göta Älv och se hur avloppsslammet förvandlas till biogas.

Läs mer om studiebesök på Arvidstorps avloppsreningsverk.