Årskurs 6-8

Vad innehåller vatten och hur kan det smaka?

En halvdagsaktivitet kring vatten där klassen får delta i två workshops. Vi börjar med en introduktion där vi får träffa personal från Trollhättan Energi som berättar hur de gör för att vi ska få rent vatten i staden. Aktiviteten är kul, konkret och väldig praktisk.

Workshop 1

Det finns flera olika anledningar till att vårt vatten kan bli förorenat. Giftiga utsläpp från företag eller gruvor, elektronik från returstationer som läcker flamskyddsmedel, eller den egna borrade brunnen som fått in saltvatten eller innehåller för mycket järn. Då behöver man göra vattenprover för att se om vårt vatten har blivit förorenat. I workshopen får eleverna arbeta i en labbmiljö och genom olika tillsatser spåra olika ämnen och lösa uppdragen.

Workshop 2

Detta är en workshop där eleverna får göra blindtester för att upptäcka vilket vatten som är det godaste.
Vi smaksätter också kranvatten med enkla ingredienser så det blir ännu godare och de får vara med när man förvandlar vatten till annat!

Gratis buss

Bussen hämtar er på skolan och kör er till och från Innovatum på vår bekostnad.

Boka besöket

Du kan boka ditt studiebesök på två sätt. Antingen via denna webbplats eller via Innovatums bokningstjänst.

Boka studiebesöket via denna webbplats.

Innovatums bokningstjänst hittar du här och du ska sedan välja aktiviteten som heter ”Trollhättan Energi Vatten”.

 • Koppling till läroplanen

  Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

  Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 7–9:

  • Vad man spolar man ner i WC-stolen och vad man inte spolar ner – om farligt avfall med mera.
  • Vart tar avloppsvattnet vägen? Processen; rent vatten, rötslam, råvara till biogas med mera.
  • Skillnader mellan dagvatten (biltvätt) och avloppsvatten.
  • Tekniska system för VA – så funkar det (intag, vattenverk, vattentorn, ledningar, reningsverk, utlopp, vatten till konsument med mera).
  • Varför kranvatten är ett bättre val än flaskvatten och läsk.
  • Varför satsar vi på biogas? Hur funkar det i Trollhättan? Hur används biogas och vilka är miljöfördelarna? Koppling till sopsorteringen.

  Berör/motsvarar kunskapsmål enligt Lgr11:

  • Ekosystemtjänster.
  • Miljömärkning, kemikalier i hemmet.
  • Vattnets former – partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
  • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  • pH–värde.
  • Fossila/förnyelsebara bränslen.
  • Kemiska processer i vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

  Övrigt

  I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I SO-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

  Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

  Skolans uppdrag (F-9):
  Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

  Normer och värden

  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 • Tips och inspiration

  Skillnad på papper och papper

  Lägg hushållspapper i ett kärl med vatten och gör likadant med toalettpapper. Låt det stå ett tag så att eleverna får se vad som händer med de olika papperssorterna. Diskutera hur viktigt det är att inte slänger fel saker i avloppsvattnet.

  Frågor att diskutera med klassen före eller efter studiebesöket:

  • Varför finns reningsverk? Hur skulle vår natur se ut om de inte fanns?
  • Hur fungerar ekosystemet?
  • Vad kan man slänga i avloppet och vad händer om man spolar ner fel vätskor och saker?
  • Hur ser kolets, kvävets och fosfors kretslopp ut?

  Samarbeta med Kulturbyrån/N3

  Spela teater, gör musik eller skapa bilder utifrån sagoboken Milo och Miljön. Koppla in Kulturbyrån och jobba med hållbar utveckling i klassen utifrån deras uttryckssätt dans, musik, saga, drama, färg och form med mera. På deras hemsida www.n3trollhattan.se finns massor av inspiration att hämta.

  Besök Innovatum Science Center

  Läs mer om vilka program och aktiviteter som finns på Science Center på hemsidan. www.innovatum.se

  Vill du ha hjälp med din skolas miljöarbete?

  Vill du lära dig mer eller vill du ha hjälp med att komma igång med skolans miljöarbete?

  Hör av dig, vi kommer gärna på lärarträffar eller tar emot lärare på studiebesök. Vi kan också hjälpa till med att ta fram program till fortbildning anpassat efter olika behov och önskemål.

 • Appar, filmer och spel

  På vår samlingssida för appar, filmer och spel hittar du mer inspirationsmaterial som vi utvecklat.