11 sep 2018

Välkommen till vatten- och avloppslabbet

Varifrån kommer dricksvattnet? Hur renar man avloppsvatten? Vad händer om vattnet blir förorenat? Elever i åk 8 får göra vattenlaborationer, experimentera med vattendrinkar och lära sig vad som påverkar vattenkvaliteten. Lektionen ger praktiska kunskaper och insikter om hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet på ett bra sätt. Lektionen är på Innovatum Science Center och tar cirka 2,5 timmar.

Läs mer och boka lektionen här!