Illustration visar Lattjolajbanlådan framför elever

Klassbesök med Lattjolajbanlådan

Elever i årskurs 1 får besök av vår alldeles egen skolkommunikatör Victoria och hennes ” Lattjolajbanlådan”.

Årskurs 1
Avfall
Vatten
 

Detta är Lattjolajbanlådan

Lattjolajbanlådan är full med bilder och saker som används för att förklara hur man kan köra bilar på gammal mat och bajs, hur avloppsvattnet renas med mera.

Under 60 minuter berättar Victoria hur en helt vanlig skoldag kan se ut för elever i en fiktiv klass. Tillsammans med de deltagande barnen bygger hon en historia som förklarar hur man kan leva på ett hållbart sätt.

Koppling till läroplanen

Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 1–3:

  • Vad man spolar man ner i WC-stolen och vad man inte spolar ner – om farligt avfall med mera.
  • Varför kranvatten är ett bättre val än flaskvatten och läsk.
  • Tekniska system för vatten och avlopp – så funkar det.
  • Vattnets kretslopp.
  • Varför är det viktigt att sortera sina sopor? Hur gör man? Fokus på farligt avfall – vad man inte slänger i soppåsen.
  • Matavfall görs till biogas. Hur det funkar och vad den används till. Vad miljönyttan är med biogas jämfört med bensin och diesel. Om kretsloppet i Trollhättan.

Berör/motsvarar kunskapsmål enligt LÄROPLANEN:

  • Miljömärkningar.
  • Samband och ekosystem.
  • Vad flyter/sjunker, filtrering.
  • Vattnets olika former.

Övrigt

I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I So-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

Skolans uppdrag (F-9):
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Normer och värden

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Tips & inspiration

Samarbeta med Kulturbyrån/N3

Spela teater, gör musik eller skapa bilder utifrån sagoboken Milo och Miljön. Koppla in Kulturbyrån och jobba med hållbar utveckling i klassen utifrån deras uttryckssätt dans, musik, saga, drama, färg och form med mera. På deras hemsida www.n3trollhattan.se finns massor av inspiration att hämta.

Kolla på vår youtubekanal

Vår Youtubekanal är till både för elever och lärare. För elever finns utbildande filmer, bland annat om hur vattnet renas eller hur Trollhättan sopor tas hand om. För lärare finns information om vår skolkommunikation.

Kolla in vår youtubekanal