Stämpel med texten Privat

Dataskydd och personuppgifter

Trollhättan Energi AB är personuppgiftsansvarig för Trollhättan Energi ABs behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.