Elever pekar på en MacBook

Gymnasiet

Gymnasieskolor i Trollhättans kommun boka nedanstående aktiviteter, bokningen görs via mailkontakt då dessa aktiviteter ligger "utanför" ordinarie utbud. Aktiviteterna anpassas/skräddarsys efter dina önskemål och aktiviteterna är kostnadsfria.

 

Erbjudande till gymnasieelever

Klassbesök med vattentema

På gymnasiet träffar vi eleverna i klassrummet och visar hur avloppsslammet förvandlas till biogas och hur vi renar vatten för att bli dricksvatten. Vi går självklart igenom vad du får och INTE får spola ner i toaletten samt vad är det för skillnad på toapapper och hushållspapper.

Testa i klassrummet
Lägg hushållspapper i en tillbringare med vatten och gör likadant med toalettpapper. Låt det stå ett tag så att eleverna får se vad som händer med de olika papperssorterna, rör sedan runt med händerna. Vilket papper löses upp i vattnet? Varför blir det inte likadant med båda papperstyperna. Diskutera hur viktigt det är att inte slänger fel saker i avloppsvattnet.

Studiebesök på Lextorps kraftvärmeverk

Hur får vi skogsflis att bli varmvatten i elementet? Hur producerar vi grön el? Vad gör den där stora gripklon egentligen?

Studiebesök på återvinningscentral Håjum

I ert klassrum berättar vi om hur vi tar hand om trollhättebornas sopor, och vilket ansvar varje person har i sin vardag. Efter en timmes miljölektion går vi en rundtur och tittar närmare på återvinningscentralen. Här får eleverna en inblick i hur avfallshanteringen och återvinningen fungerar i praktiken. Vi avslutar med att summera och reflektera.

Vill du ha hjälp med din skolas miljöarbete?

Hör av dig, vi kommer gärna på lärarträffar eller tar emot lärare på studiebesök. Vi kan också hjälpa till med att ta fram program till fortbildning anpassat efter olika behov och önskemål.