Gymnasiet

För nästan vuxna hjältar

Erbjudande till gymnasieelever

Gymnasieskolor i Trollhättans kommun boka nedanstående aktiviteter. Aktiviteterna är kostnadsfria.

Studiebesök på Arvidstorps avloppsreningsverk

På gymnasiet tar vi eleverna med på ett studiebesök till Arvidstorp, Trollhättans avloppsreningsverk. Här får eleverna följa det nedsmutsade avloppsvattnets väg tillbaka till Göta Älv och se hur avloppsslammet förvandlas till biogas.

Boka studiebesök på Arvidstorps avloppsreningsverk.

Studiebesök på Lextorps kraftvärmeverk

Hur får vi skogsflis att bli varmvatten i elementet? Hur producerar vi grön el? Vad gör den där stora gripklon egentligen?

Boka studiebesök på Lextorps kraftvärmeverk.

Studiebesök på återvinningscentral Returen 

Vid ett studiebesök på återvinningscentral Returen berättar vi om hur vi tar hand om trollhättebornas sopor, och vilket ansvar varje person har i sin vardag. Vi går en rundtur och tittar närmare på återvinningscentralen. Här får eleverna en inblick i hur avfallshanteringen och återvinningen fungerar i praktiken. Efter en timmes miljölektion (samma information som kan ges i ert klassrum) gör vi en rundvandring på återvinningscentralen och avslutar med att summera och reflektera.

Boka studiebesök på återvinningscentral Returen.

 • Tips och inspiration

  Labbövningar med vatten och slam från Arvidstorp

  Vid studiebesöket kan klassen få med sig några liter av både det vatten som kommer in till vår reningsprocess och det som är renat och klart. Med det som grund kan eleverna till exempel ta reda på vilka halter av kväve och fosfor som finns i vattnet.

  Ni kan också få med er slam från reningsprocessen och med hjälp av mikroskop titta närmare på klockdjur och andra organismer som ”jobbar” i slammet. Slammet kan hållas aktivt i något dygn om det hålls kylt. Ta med en kylväska! Man kan även göra pH-mätningar i vattnet och slammet och visa det genom exempelvis titreringar.

  Skillnad på papper och papper

  Lägg hushållspapper i ett kärl med vatten och gör likadant med toalettpapper. Låt det stå ett tag så att eleverna får se vad som händer med de olika papperssorterna. Diskutera hur viktigt det är att inte slänger fel saker i avloppsvattnet.

  Frågor att diskutera med klassen före eller efter studiebesöket:

  • Varför finns reningsverk? Hur skulle vår natur se ut om de inte fanns?
  • Hur fungerar ekosystemet?
  • Vad kan man slänga i avloppet och vad händer om man spolar ner fel vätskor och saker?
  • Hur ser kolets, kvävets och fosfors kretslopp ut?

  Besök Innovatum Science Center

  Läs mer om vilka program och aktiviteter som finns på Science Center på hemsidan. www.innovatum.se

  Vill du ha hjälp med din skolas miljöarbete?

  Vill du lära dig mer eller vill du ha hjälp med att komma igång med skolans miljöarbete?

  Hör av dig, vi kommer gärna på lärarträffar eller tar emot lärare på studiebesök. Vi kan också hjälpa till med att ta fram program till fortbildning anpassat efter olika behov och önskemål.

 • Appar, filmer och spel

  På vår samlingssida för appar, filmer och spel hittar du mer inspirationsmaterial som vi utvecklat.

Elever på väg ner i berget på avloppsreningsverket Arvidstorp

Elever går runt på återvinningscentralen