Välkommen till Trollhättans stora miljösatsning på vardagshjältar

”Bli en vardagshjälte” är vår satsning för att skapa ansvarsfulla Trollhättebor – i framtiden.

Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Trollhättan får gratis tillgång till vårt utbildningskoncept som på ett roligt och inspirerande sätt ska göra barn och ungdomar medvetna om hur vi påverkar miljön och hur vi ska leva för att få ett mer hållbart samhälle.

Förskola

5-åringar får lära sig hur man ska sortera sina sopor, vad man får och inte får spola ned i toaletten mm.

Läs mer

Årskurs 1-3

Lattjolajbanlådan lär åk1-elever hur man kan köra bilar på gammal mat och bajs.

Åk2-elever får åka till gripklon på Lextorp och lära sig massor om fjärrvärme och el.

Läs mer

Årskurs 4-6

Äldre elever får se hur saker fungerar i praktiken, med ett spännande studiebesök till återvinningscentralen Returen i Trollhättan.

Läs mer

Årskurs 7-9

Högstadieelever får lära sig mer om hur man renar avloppsvatten på Arvidstorps avloppsreningsverk.

Läs mer

Gymnasie

Gymnasieelever kan antingen få en miljölektion på plats i skolan, eller få möjligheten att komma på ett studiebesök till Trollhättans stora återvinningscentral.

Läs mer

Ämnen

En riktig vardagshjälte har koll på hur man minimerar sin miljöpåverkan. Vi på Trollhättan Energi erbjuder utbildning i alla stadens nyttigheter.

Läs mer

Kontakt

E-post: kontakt@blienvardagshjalte.se
Besöksadress: Förrådsgatan 2, 461 32 Trollhättan

Vi står bakom utbildningskonceptet:
Trollhättan Energi
Kenneth Wilson Kommunikatör
Telefon: 0520 – 49 75 43
E-post: kenneth.wilson@trollhattanenergi.se
Webbplats: www.trollhattanenergi.se

Bli en vardagshjälte - ett utbildningskoncept av Trollhättan Energi