Illustration visar elever på en återvinningscentral

Klassbesök med Avfallsskolan

Elever i årskurs 4 får lära sig varför vi sopsoterar och hur har det sett ut tidigare och hur ser det ut i framtiden.

Årskurs 4
Avfall
 

Detta är Avfallsskolan

Vårt mål med klassbesöket är att eleverna får kunskaper och förståelse för hur avfallshanteringen fungerar och att de vet vilken viktig samhällsfunktion sorteringen och återvinningscentralen har. Idag slängs en bråkdel av våra sopor på tippen.

Vid ett klassbesök berättar vi om hur vi tar hand om trollhättebornas sopor och vilket ansvar varje person har i sin vardag. Klassbesöket tar cirka 90 minuter. Vi vill gärna träffa alla klasser i Trollhättans kommun och erbjuder därför en kostnadsfri miljölektion.

Upplägg för klassbesöket

 • 30 minuter föreläsning
  • Hur har det sett ut tidigare?
  • Vad är avfallstrappan och hur kan vi göra för att kliva i den?
  • Hur kan vi minimera vårt avfall och varför är det viktigt?
 • Promenad på skolgården med Active Quiz (digital tipspromenad)
 • 10 minuter sammanfattning och avslutning
  • Vad ska vi lämna på våra återvinningsstationer?
  • Vad är en miljötratt och hur används den?
Koppling till läroplanen

Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 4–6:

 • Sopsortering – hur gör man? Varför? Vad händer med matavfallet, det brännbara avfallet och det övriga avfallet?
 • Om avfallstrappan – från återvinning till det som läggs på soptippen.
 • Så funkar en soptipp – lakvatten renas, deponigas används till uppvärmning.
 • Om biogas – vad kan man göra gas av? Hur går det till? Hur används biogas och vilka är miljöfördelarna?
 • Vad man spolar man ner i WC-stolen och vad man inte spolar ner – om farligt avfall med mera.
 • Varför kranvatten är ett bättre val än flaskvatten och läsk.

Berör/motsvarar kunskapsmål enligt LÄROPLANEN:

 • Materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet.
 • Miljömärkning.
 • Återvinning och hur det fungerar.
 • System för återvinning.
 • Fossila/förnyelsebara bränslen.

Övrigt

I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I So-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

Skolans uppdrag (F-9):
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Normer och värden

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Tips & inspiration

Samarbeta med Kulturbyrån/N3

Spela teater, gör musik eller skapa bilder utifrån sagoboken Milo och Miljön. Koppla in Kulturbyrån och jobba med hållbar utveckling i klassen utifrån deras uttryckssätt dans, musik, saga, drama, färg och form med mera. På deras hemsida www.n3trollhattan.se finns massor av inspiration att hämta.

Besök Innovatum Science Center

”Den automagiska staden” är en ny pedagogisk aktivitet för elever i årskurserna 2-6 som handlar om att förstå hur det ”automagiska” i en stad är uppbyggt. Det vill säga; vad behövs för att jag ska ha rinnande varmt vatten i min dusch, och vem har ordnat att jag kan titta på tv hemma? Aktiviteten är framtagen i samverkan mellan Innovatum Science Center och Trollhättan Energi.  Skolorna i Trollhättans kommun erbjuds gratis bussresa till och från Innovatum.

Läs mer om aktiviteter på Innovatum Science Center på hemsidan.