En sommarhälsning från Trollhättan Energi

Nu har jag varit ute och träffat de sista klasserna för terminen. Wow! Så roligt det är att få träffa både lärare och elever. Under våren har jag delat ut el-lådor, haft Vattenskolan på Innovatum science center och varit ute på klassbesök med Lattjolajbanlådan och Avfallsskolan.

Publicerad: 2023-06-13 av Victoria Corneliusson
 

I mötet med er har jag fått värdefull input till vidare utveckling av Trollhättan Energis arbete med er och med koncepten.

Vår omvärld, ni och vi påverkas av energikrisens utmaningar och den klimatomställning som måste ske. Det vi vet säkert är att det kommer aldrig bli som det tidigare varit. Hos oss sker förändringar i varje verksamhet som också påverkar Trollhättan i framtiden. Vi vill utbilda unga Trollhättebor i ett mer cirkulärt förhållningssätt, hitta sätt att använda energi smartare och minimera vårt avfall. Hur vi gör det lägger vi vårt fokus på kommande år.

Till hösten ökar vi antalet bokningstillfällen och uppdaterar en del av våra koncept. Redan nu finns möjlighet att boka in klassbesök inför hösten, det gör du enklast via vår hemsida.

Fram tills vi ses önskar jag er ett underbart sommarlov! ☀️

 

i höst kan du boka oss på följande koncept

El-lådan

El-lådan är ett av de mest populära koncept vi erbjuder. Till hösten har vi uppdaterat en del av experimenten. El-lådan är för elever i årskurs tre, den innehåller instruktioner och material till nio experiment, sagoböcker och lärarhandledning. Alla grundskolor i Trollhättans kommun får låna El-lådan gratis under cirka två veckor.

Läs mer och boka El-lådan här!

Avfallsskolan

I den uppdaterade Avfallsskolan tar vi ytterligare kliv i Avfallstrappan. Istället för att fokusera på sopsortering diskuterar vi även avfallsminimering och återbruk. Dessutom har vi köpt in nya surfplattor vilket gör det möjligt för eleverna att testa sina kunskaper i en digital tipspromenad.

Läs mer och boka Avfallsskolan här!

Lattjolajbanlådan

För er som har elever i årskurs ett finns möjlighet att boka klassbesök med lattjolajbanlådan. Tillsammans med eleverna byggs en historia upp där vi pratar om hur man kan leva på ett hållbart sätt. Lattjolajbanlådan är fylld med bilder och saker som används för att bygga upp historian. Till höstterminen har vi uppdaterat illustrationerna som finns i lådan.

Läs mer och boka Lattjolajbanlådan här!

Automagiska staden

Automagiska staden är för elever i årskurs 4-6 och görs på Innovatum science center. Trollhättan Energi bjuder på bussresan till och från Innovatum. I tredimensionella modeller ska eleverna koppla ”under mark” de olika tekniska systemen i en stad. När vatten/avlopp, elnät, fibernät samt fjärrvärme fungerar förvandlas staden till Den Automagiska Staden vi alla vill ha.

Automagiska staden kommer att vara bokningsbar på Innovatums skolbokningssida från och med augusti.

Milo: Jakten på det osynliga

Milo: Jakten på det osynliga

Detta koncept är på Innovatum science center för förskoleklasser och förskolor. Trollhättan Energi bjuder på bussresan till och från innovatum. Pedagoger och elever experimenterar tillsammans med Milo för att utforska statisk elektricitet. I experimenten tar vi hjälp av ballonger, ullsockor och aluminiumburkar. Milo skickar även med  tips på experiment som eleverna kan göra efter besöket.

Milo: Jakten på det osynliga kommer att vara bokningsbar på Innovatums skolbokningssida från och med augusti.