Jerry visar vattentester

Vattenskolan med Innovatum

Elever i årskurs 6 får lära sig mer om hur man renar vatten och får experimentera på Innovatum. Våra experter finns på plats och programmet gör vi tillsammans med Innovatum Science Center.

Årskurs 6
Vatten
 

Detta är Vattenskolan

En cirka två timmar lång aktivitet kring vatten där klassen får delta i en workshop. Vi börjar med en introduktion där vi får träffa personal från Trollhättan Energi som berättar hur de gör för att vi ska få rent vatten i staden. Därefter delas klassen in i två grupper som växlar mellan att vara i labbet och att utforska Innovatums utställningar. Aktiviteten är kul, konkret och väldig praktisk.

Workshop

Det finns flera olika anledningar till att vårt vatten kan bli förorenat. Giftiga utsläpp från företag eller gruvor, elektronik från returstationer som läcker flamskyddsmedel, eller den egna borrade brunnen som fått in saltvatten eller innehåller för mycket järn. Då behöver man göra vattenprover för att se om vårt vatten har blivit förorenat. I workshopen får eleverna arbeta i en labbmiljö och genom olika tillsatser spåra olika ämnen och lösa uppdragen.

Gratis buss

Bussen hämtar er på skolan och kör er till och från Innovatum. Ni bokar själva bussen via de kontaktuppgifter ni får i bokningsbekräftelsen.

Koppling till läroplanen

Utbildningskonceptets innehåll är kopplat till olika mål som finns i aktuell läroplan. Tanken är att materialet och aktiviteterna ska ses som ett stöd till lärarna i deras arbete för att nå måluppfyllelse.

Ämnen och frågor vi berör i aktiviteter och material för årskurs 4-6:

 • Vad spolar man ner i WC-stolen och vad man inte spolar ner – om farligt avfall med mera.
 • Vart tar avloppsvattnet vägen? Processen; rent vatten, rötslam, råvara till biogas med mera.
 • Skillnader mellan dagvatten (biltvätt) och avloppsvatten.
 • Tekniska system för VA – så funkar det (intag, vattenverk, vattentorn, ledningar, reningsverk, utlopp, vatten till konsument med mera).
 • Varför kranvatten är ett bättre val än flaskvatten och läsk.
 • Varför satsar vi på biogas? Hur funkar det i Trollhättan? Hur används biogas och vilka är miljöfördelarna? Koppling till sopsorteringen.

Berör/motsvarar kunskapsmål enligt LÄROPLANEN:

 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Övrigt

I ämnet geografi tas miljö och klimatfrågor upp på flera sätt. I So-ämnena tas miljöfrågor upp utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Kunskapsmål om miljö och klimatpåverkan

Skolans uppdrag (F-9):
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Normer och värden

Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Tips och inspiration

Skillnad på papper och papper

Lägg hushållspapper i ett kärl med vatten och gör likadant med toalettpapper. Låt det stå ett tag så att eleverna får se vad som händer med de olika papperssorterna. Diskutera hur viktigt det är att inte slänger fel saker i avloppsvattnet.

Frågor att diskutera med klassen före eller efter studiebesöket:

 • Varför finns reningsverk? Hur skulle vår natur se ut om de inte fanns?
 • Hur fungerar ekosystemet?
 • Vad kan man slänga i avloppet och vad händer om man spolar ner fel vätskor och saker?
 • Hur ser kolets, kvävets och fosfors kretslopp ut?